ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΣΕΡΡΕΣ '93


 

Χρήστος Παπίτσας
Χρήστος Παπίτσας - Αλματα -Εμπόδια

Σάββας Κεφαλίδης
Σάββας Κεφαλίδης - Ακαδημίες άλμα επί κοντώ

Άκης Παρασκευόπουλος
Ιωσήφ Παρασκευόπουλος - Μεσαίες και μεγάλες αποστάσεις

Σπύρος Παπαδόπουλος
Σπύρος Παπαδόπουλος Ταχύτητες - Ακαδημίες

Χριστοφίλη Ανδριανή
Χριστοφίλη Ανδριανή - Ακαδημίες ηλικίες 3,5 - 6

Ελλη Αρβανιτίδου
Ελλη Αρβανιτίδου - Ακαδημίες

Κουσίνα Αναστασία
Κουσίνα Αναστασία - Ακαδημίες

Σοφία Παρασκευοπούλου
Σοφία Παρασκευοπούλου - Ακαδημίες

Μαριαλίνα Παπαδημητρίου
Μαριαλίνα Παπαδημητρίου - Ακαδημίες