Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Φωτεινή Αραμπατζή

Αντιπρόεδρος: Βασ.Κατιρτζόγλου

Γεν. Γραμματέας: Φωτεινή Κούτκου

Ταμίας: Δήμος Κουπελίδης

Έφορος: Αστέριος Αλεξόπουλος

                                        Έφορος: Χριστίνα Ντόβα

                                        Μέλος: Δημήτριος Δημούδης