Προπονητές

  Η ομάδα των προπονητών του συλλόγου μας αποτελείται από:


Παπίτσας Χρήστος                       Άλματα - Ταχύτητες

Παρασκευόπουλος Ιωσήφ        Μεσαίες και Μεγάλες αποστάσεις - εμπόδια

Τσερμετζέλης Γιώργος               Ρίψεις

Κεφαλίδης Σάββας                      Επί  κοντώ

Γιαβρούδης Κων/ντίνος             Ακαδημίες - άλματα

Παπαδόπουλος Σπύρος             Ακαδημίες - Ταχύτητες